Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de reisvoorwaarden nog eens op een rijtje. Voordat je een reis boekt, raden we je aan om deze goed door te lezen. 

ANVR logo.png ANVR-Reizigersvoorwaarden
OutSight Travel (KvK 17112880) is aangesloten bij het ANVR onder nummer 03109. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 

Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Verderop deze pagina vind je onze eigen voorwaarden die gelden in aanvulling op de ANVR Reizigersvoorwaarden.

Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Eventueel kun je hier de ANVR-brochure bekijken! Alleen betrouwbare bedrijven die een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen, mogen lid worden van de ANVR. ANVR-reisondernemingen zijn bovendien aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR, zie verderop deze pagina) of gelijkwaardig. Dit betekent dat in geval van faillissement het SGR (of een gelijkwaardig garantiefonds) volgens de voorwaarden de schade, de vooruitbetaalde reissom, vergoedt. Een veilig gevoel! De reizen op onze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVR-reizigersvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze voorwaarden zijn terug te vinden via bovenstaande link. In deze reisvoorwaarden zijn de rechten en plichten van reiziger en touroperator op zorgvuldige wijze vastgelegd. In deze voorwaarden staat ook, dat touroperators hun eigen annuleringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden bekend moeten maken, die specifiek op de organisatie zijn toegesneden. Op het boekingsformulier moet je aangeven dat je kennis hebt genomen van- en akkoord gaat met de OutSight-reisvoorwaarden.
 

Annuleringsvoorwaarden OutSight Travel
Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR voorwaarden. Deze geven aan dat de reisorganisator zijn eigen annuleringsvoorwaarden moet hanteren en bekendmaken. Annuleringskosten zijn vaste percentages van de reissom, afhankelijk van het tijdstip van opzegging. Annulering van de reisovereenkomst door de reiziger dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De navolgende bepalingen zijn door OutSight Travel zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVR-Reizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

Wij hanteren onderstaande annuleringsvoorwaarden. Indien de overeenkomst door de reiziger wordt opgezegd zullen wij de reiziger de volgende annuleringskosten in rekening brengen, naast de verschuldigde administratiekosten (=reserveringskosten) 

-Bij annulering tot 56 dagen (dus excl. dag 56) voor de vertrekdag zijn de annuleringskosten: 15% van de reissom

-Bij annulering op dag 56 en van 56 tot 28 dagen (dus excl. dag 28) voor de vertrekdag zijn de annuleringskosten: 50% van de reissom

-Bij annulering van de 28e dag (inclusief) tot de 14e dag voor de vertrekdag (dus excl. dag 14) zijn de annuleringskosten: 75% van de reissom

-Bij annulering van de 14e dag (inclusief) tot de 7e dag (dus excl. dag 7) voor de vertrekdag zijn de annuleringskosten: 90% van de reissom

-Bij annulering op dag 7 en vanaf de 7e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later zijn de annuleringskosten: de volledige reissom.

De meeste vliegtickets zijn onderhevig aan strikte reisvoorwaarden, onder andere hoge annuleringskosten. Voor de ticketprijzen kunnen dan ook afwijkende annuleringskosten van toepassing zijn die direct of kort na boeking al oplopen tot 100%. Dit geldt ook voor activiteiten en/of huurauto’s die gezamenlijk geboekt worden. Indien een prijs per persoon is berekend, kan het voorkomen dat de annuleringskosten afwijken dan wel doorberekend worden, en de gemiddelde prijs per persoon hoger wordt. Belangrijk: Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. We verstaan onder ‘werkdagen/openingstijden’: maandag tot en met vrijdag van 10:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd in Nederland erkende feestdagen.

Tip: Een goede reis- en annuleringsverzekering zoals die van Allianz dekt in veel gevallen de kosten van annulering. We raden je daarom altijd aan om een goede reis- en annuleringsverzekering af te sluiten!
 

Betalingsvoorwaarden OutSight Travel
Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden zoals die met ingang van 1 april 2016 luiden. Bij boeking dien je 15% van de reissom plus de eventuele verzekeringspremies aan te betalen. Deze betaling dient binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur voldaan te zijn. Het restantbedrag moet uiterlijk acht weken voor vertrek op onze rekening zijn bijgeschreven. Indien je binnen 8 weken voor vertrek boekt, dient de gehele reissom meteen worden voldaan. Bij afwijkende ticketvoorwaarden kunnen afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing zijn. De reserveringskosten (=administratiekosten) bedragen € 35,- per boeking.


SGR
OutSight Travel (KvK nr. 17112880) is aangesloten bij SGR. Je kan dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Meer informatie over de SGR-garantieregeling kun je terugvinden op sgr.nl of in de ANVR-reisvoorwaarden.

 

Calamiteitenfonds
OutSight Travel (KvK nr. 17112880) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:
– (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
– de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.
Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis. U kunt de voorwaarden vinden op calamiteitenfonds.nl Op verzoek stuurt het Calamiteitenfonds deze voorwaarden toe.

 

Reisadviezen
Het Calamiteitenfonds Reizen en het Ministerie van Buitenlandse Zaken stellen dat reizigers altijd zelf moeten afwegen of ze wel of niet naar een bepaald land willen reizen. Ook wij stellen ons terughoudend op in het geven van reisadviezen. Soms wordt ons gevraagd of een bepaald land `veilig` of `goed te doen` is, maar wij kunnen dit nooit voor anderen vaststellen. Terwijl de ene reiziger zonder problemen met een kleine baby een kampeer-safari in Tanzania boekt, is voor een ander een fly-drive in Cuba al een groot avontuur! Zorg daarom altijd goed dat je weet waar je aan begint als je een reis boekt: lees de reisadviezen van het Ministerie, bekijk lokale kranten op internet, haal een paar recente reisgidsen bij de boekwinkel of bibliotheek en laat je zo breed mogelijk informeren. Pas in het geval van een calamiteit, als het Calamiteitenfonds een dekkingsbeperking voor een bepaald land in een bepaalde periode afgeeft, mogen reizigers (gedeeltelijk) kosteloos annuleren, onder de dan geldende voorwaarden en alleen volgens de afspraken van het Calamiteitenfonds. Deze voorwaarden worden door het Calamiteitenfonds per calamiteit bepaald. Zo’n dekkingsbeperking heet in de volksmond soms nog ‘negatief reisadvies’, maar een negatief reisadvies op de site van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zegt niets over een eventuele beslissing van het Calamiteitenfonds. We verwachten van onze reizigers dat ze zichzelf goed laten informeren en dat zij zelf de juiste afweging voor zichzelf kunnen maken of een bepaalde bestemming `goed te doen is`.

 

Geschillen
Ben je niet tevreden over de uitvoering van je reis? Kijk dan bij Hoe werken wij naar de procedure die we hanteren bij een klacht. Heb je een klacht die niet naar tevredenheid door ons wordt opgelost, dan kun je de klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Reizen te Den Haag. De Geschillencommissie behandelt de zaak in een zitting en zal na partijen gehoord te hebben, een bindende uitspraak doen.

 

Paspoort en Visa
Na boeking van je reis, zullen we je bij de factuur ook (vrijblijvende) informatie verstrekken over je paspoort en eventuele benodigde visa. Deze informatie is informatief, als reiziger ben je altijd zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste reisdocumenten (volgens ANVR-boekingsvoorwaarden, Artikel 6). We adviseren je daarom om de door ons verstrekte informatie ook altijd zelf te checken op eventuele wijzigingen of afwijkingen. Indien je een andere nationaliteit hebt dan de Nederlandse, raden we je altijd aan contact op te nemen met een ambassade of visumdienst.

 

Recht van herroepen
Volgens artikel 1.3 van de ANVR-Reisvoorwaarden heb je als boeker het recht om binnen 24 uur na de totstandkoming van de reisovereenkomst deze zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. Er zijn 2 uitzonderingen: de reiziger heeft geen herroepingsrecht in geval de reisovereenkomst wordt gesloten binnen 8 weken voor vertrek, en het herroepingsrecht vervalt indien bepaalde onderdelen van je reis direct onder 100% annuleringskosten vallen (bv. vliegtickets die direct bevestigd, betaald en uitgegeven moeten worden). Onder reiziger wordt in dit verband uitsluitend de hoofdboeker/aanmelder verstaan.

 

Algemene wetgeving herroeping aankoop op afstand
Het Wetboek van economisch recht voorziet dat de consument voor iedere overeenkomst op afstand, beschikt over een periode van ten minste veertien kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst kan herroepen. Deze bepaling is echter niet van toepassing op de verkoop op afstand van o.a.vervoer en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien. Daarom is de bedenktijd van ten minste veertien kalenderdagen die van toepassing is op overeenkomsten die via internet, telefoon of fax zijn afgesloten, niet van toepassing op vervoers-, en recreatiediensten en reizen. En dus ook niet op de reizen van ons.